Tekst is meer dan taal

Het schrijven van prettig leesbare teksten met relevante inhoud is een vak apart. Jouw teksten zijn bij mij in goede handen. Of je nu een wervend artikel of inhoudelijke white paper voor je organisatie wenst, of een logisch opgebouwde en overzichtelijke beleidsnotitie. De basis van iedere tekst die ik schrijf of redigeer, is afstemming op de boodschap die jij wilt overbrengen op de lezer. Want taal is levend en woorden zijn energie en zoveel meer dan een verpakking met een mooie strik.

Het is de toon die de muziek maakt

Geef jouw creatieve ideeën een unieke schrijfstijl mee

In het land van copywriting en marketing wordt veel gezegd en geschreven over het belang van een unieke ‘tone of voice’. In gewoon Nederlands betekent dit dat jouw product, dienst of boodschap beter te vinden, te herkennen of te verkopen is wanneer je consequent communiceert in een duidelijke eigen stijl die bovendien is afgestemd op jouw doelgroepen.
Met ‘voice’ wordt ook wel de ziel van je merk bedoeld. Het is belangrijk dat je helder hebt waar jouw boodschap voor staat. Welke kernwaarden wil jij met een tekst uitdragen? Welke informatie wil jij overbrengen en wat zegt dit over jou of jouw onderneming? En hoe wil je dat de boodschap wordt overgebracht? Luchtig, wervend, informatief, formeel of juist toegankelijk?
Ik besteed aandacht en tijd aan het zuiver laten klinken van jouw teksten, zodanig dat het een harmonieus geheel vormt met een herkenbare klank.

Doorwrochte luchtigheid

Perfectionisme in dienst van creativiteit

‘Schijven is schrappen’ is een veelgehoorde uitspraak van schrijvers. Schrijven, herschrijven, redigeren en zelfs corrigeren van tekst kost tijd, aandacht en veel liefde voor de taal. Je kunt bij mij terecht voor al deze zaken en weet dat ik daar dan ook de tijd voor neem. Niet eindeloos, wees gerust, want enige tijdsdruk is bevorderlijk voor het creatief proces. Het is net als bij het maken van een schilderij; op een gegeven moment moet je de kwast neerleggen anders is de balans verstoord en de spanning in de compositie verdwenen.

Ondertussen maak ik al schrijvend gebruik van de taalwijsheid van Jan Renkema (bijzonder hoogleraar Taalverzorging en auteur van Schrijfwijzer) en het door hem ontwikkelde CCC-model.

Jouw teksten zijn tegelijkertijd levend én foutloos; een magische combinatie van kracht en schoonheid.

Diensten

Welke diensten bied ik vanuit mijn tekstbureau?

Bij mij kun je terecht voor het laten schrijven van nieuwe teksten, het herschrijven van bestaande teksten, het redigeren of corrigeren van teksten en het digitaliseren van gedrukte of geschreven teksten.

Benieuwd wat deze diensten precies inhouden én wat het onderscheid is?

Lees meer

Ziel en zakelijkheid

Iedereen is van harte welkom om teksten te laten schrijven, herschrijven, redigeren, corrigeren én zelfs digitaliseren.
Vaak is het wenselijk dat de schrijver of redacteur zich verdiept heeft in een vakgebied of specifiek onderwerp.
De hier weergegeven opsomming is niet volledig, maar geeft een goede indruk waar ik graag én met kennis van zaken over schrijf:
* Onderwijs (primair- en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
* Welzijn (algemeen maatschappelijk werk, jeugd- en ouderenzorg)
* Politiek & Publieke Domein
* Filosofie
* Sociologie
* Psychologie
* Kunstgeschiedenis
* Christendom &
* Spiritualiteit.

En meer concrete onderwerpen zoals persoonlijke ontwikkeling, socialisatie & opvoeding, zelfsturing & samenwerking, bewustzijn & balans, gezonde leefstijl & voeding, persoonlijke & sociale permacultuur, communicatie & gespreksmethodieken zoals bemiddeling, geweldloze communicatie, kortdurende oplossingsgerichte therapie (KOT), empowerment en de tegenhangers zoals macht, manipulatie, narcisme en psychopathie.

Kwaliteit door samenwerking

Door mijn lidmaatschap van Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstschrijvers, ben ik verbonden met andere professionals die hun schrijverschap serieus nemen. We wisselen kennis en ervaringen uit en de vereniging faciliteert mij bijvoorbeeld met een goedgekeurde modelovereenkomst. Zo zijn klanten en opdrachtgevers verzekerd van goede afspraken.

Tevens is de Privacyverklaring van Tekstbureau Blanche-Fleur getoetst aan de criteria die Tekstnet in haar AVG-stappenplan heeft opgesteld.

Samenwerking met verwant bedrijf: ‘affiliate marketing’ voor Succesboeken.nl

Op de website staan her en der affiliate links naar boeken die verkocht worden bij uitgeverij en boekenwebshop Succesboeken.nl. Zij richt zich vooral op publicaties over zelfontwikkeling, bewustzijn, gezondheid en leefstijl.

Als je via één van deze links boeken bestelt, dan ontvang ik een kleine commissie. Dit is een vergoeding voor het onder de aandacht brengen van het aanbod van Succesboeken.nl. Hiermee kan ik aanbevelingen en recensies van boeken blijven schrijven. Door iets te bestellen via een linkje op deze website, steun je mij in het schrijven van nieuwe content. De boeken zijn niet duurder als je gebruik maakt van deze links.
Ik promoot alleen boeken waarvan ik overtuigd ben dat de inhoud bij kan dragen aan meer bewustzijn, gezondheid en persoonlijke groei.

Zakelijke Teksten

Beleidsnotities, notulen, rapporten, jaarverslagen of algemene voorwaarden; het zijn allemaal teksten die beter gelezen worden als de informatie op een prettig leesbare wijze verwoord is en overzichtelijk gepresenteerd.

lees meer

Wervende Teksten

Brochures, uitnodigingen, advertorials, blogartikelen of persoonlijke profielteksten; dit heet ook wel copywriting. Bij het schrijven van wervende teksten is het de kunst dat je doorgrondt wat de wens van de lezer is en deze wens tegemoet komt met pakkende taal die tot actie aanzet.

lees meer

Informatieve Teksten

Artikelen, white papers, informatiebulletins en nieuwsberichten zijn bedoeld om informatie te delen, te helpen bij het nemen van een beslissing én vaak ook om te overtuigen. De grote uitdaging hierbij is om transparant te communiceren, bijvoorbeeld ook over je gebruikte bronnen.

lees meer

Digitale Teksten

Dit zijn teksten toegespitst op leesbaarheid en vindbaarheid op het internet. Dus niet alleen bondig en overzichtelijk, maar ook eigentijds en voorzien van sleutelwoorden en woordcombinaties die voor potentiële lezers belangrijk zijn. Dit heet zoekmachine geoptimaliseerd, oftewel SEO!

lees meer

Contactformulier

    Honorarium

    Dit is afhankelijk van een aantal factoren en dus altijd maatwerk. Zaken die meespelen zijn de complexiteit van de opdracht, gevraagde creativiteit en voorbereidend onderzoek, de frequentie van onze samenwerking, gewenste deadlines en jouw portemonnee of het budget van de organisatie.

    Het honorarium, de tegenprestatie voor mijn diensten in de vorm van een ‘ereloon’, ligt tussen de €35 en €65 per uur, afhankelijk van bovenstaande factoren. In de meeste gevallen spreken we samen een vast honorarium per project af.