Noodlot of lotsbestemming

“Als je werkelijk het voornemen hebt om jezelf te leren kennen, als je

vastbesloten bent verborgen angsten en emoties in jezelf op te sporen en


te transformeren, dan lukt je dat, hoe dan ook. Laat de methode zich


aanpassen aan jouw behoeftes, en niet andersom.”


Pamela Kribbe

Bepaalt familie, je verleden, je genetische aanleg, je karakter of je levenservaring je noodlot? Immers het noodlot lijkt vaak onontkoombaar, alsof het is ‘voorbestemd’. Of is het karma en hebben we opgelopen wonden over onszelf afgeroepen? Welke betekenis geven we aan onze duisternis zoals strijd, eenzaamheid, wrok en verdriet?

Op het moment dat je beseft dat er een alternatief is en je als mens de mogelijkheid aangrijpt je ‘ballast’ te transformeren tot ‘inzicht’, de opgelopen pijn tot vernieuwde kracht, dan kom je uit bij je lotsbestemming. De keus om dilemma’s, ‘verkeerde’ beslissingen en kwetsuren aan te pakken, is essentieel voor je innerlijke groei en een nieuwe koers in je leven die beter aansluit bij je bestemming.

Parzival en zijn lotsbestemming
Het ruim 800 jaar oude verhaal zoals opgetekend door Wolfram von Eschenbach, heet
De Graalvertelling met Parzival. Zijn zoektocht naar de Heilige Graal laat op dramatische wijze en in prachtige beelden zien hoe we ons noodlot in een lotsbestemming kunnen omzetten en in lijn komen met onszelf en ons leven. Parzival voelt in zijn wezen namelijk een niet te stuiten drang om dwars door de wereld van duisternis de waarheid en het licht te zoeken. En hij stopt niet totdat hij zijn doel, zijn bestemming gevonden heeft.[1]

Kiezen met je verstand verstandig?
In deze tijd met haar waanzinnig hoge tempo en met een alles overschreeuwende stroom aan onbetrouwbare informatie, voelen steeds meer mensen zich verloren en als gevangen in een op hol geslagen wereld. En afgesneden van hun eigen geestelijke wereld worden alle menselijke handelingen zinloos en zonder inhoud. Op basis van welke waarden kiezen wij? Evenals Parzival moet de moderne mens tot de conclusie komen dat wanneer je alleen op het intellect afgaat, je een eenzame en vruchteloze weg inslaat.

De weg naar binnen
De ommekeer in zijn doelloze gang door de wereld komt als Parzival ‘zijn’ Condwiramur ontmoet in haar koninkrijk Pelrapeire. Condwiramur bestaat uit de woorden conduit á l’amour wat leidend naar de ware Minne, ofwel de Geest betekent. Haar naam is in latere versies veranderd naar Blanchefleur, wat symbolisch staat voor het vrouwelijke beginsel, ofwel de zuivere ziel (witte lelie).

Kort na de zielsontmoeting vertrekt Parzival weer en Blanchefleur lijkt uit het zicht te verdwijnen; het is als de nieuwe bezieling die zich in alle stilte terugtrekt en wacht op het moment van vereniging. Parzival zwerft vervolgens jarenlang rond; hij moet zich op eigen kracht sterken tot een bepaald bewustzijnsniveau en door ervaringen rijpen. De ziel moet ervaringen opdoen in een sociale context, dwars door de wereld van beweging en duisternis.

Wat is jouw leidraad?
Blanchefleur staat in het graalavontuur van Parzival ook voor inspiratie om te beschermen wat zuiver is. Het uitgangspunt hierbij is dat het goede wil regeren over het kwade. Wanneer je je laat leiden door je zielskern, dan ben je in staat je lotsbestemming te vervullen en je unieke bijdrage te leveren. De Grieken noemden dit aspect van de ziel je daimon (δαίμων), oftewel je innerlijke genius of beschermengel. Onze innerlijke gids, of hogere zelf zal ons tijdens het leven begeleiden als we dit gegeven respecteren en trouw blijven.

Symboliek en betekenis
Koning Arthur is ook op zoek naar Parzival om hem op te kunnen nemen in de Tafelronde. En terwijl Parzival dwaalt door het koude, besneeuwde landschap, ziet hij op een dag drie bloeddruppels in de sneeuw nabij zwarte ravenveren. Hij raakt dusdanig in trance dat hij niets meer van zijn omgeving merkt, omdat deze rode druppels hem aan zijn Blanchefleur doen denken:
“Wie heeft die kleur zo helder en zo zuiver geschapen? Blanchefleur, deze kleuren vertonen waarlijk een gelijkenis met jou. God wil mij gelukzaligheid schenken, want ik heb nu iets gevonden dat op jou lijkt. (283)”[2]

In sprookjes is het motief van bloeddruppels in de sneeuw een bekend gegeven. Het is vaak het symbool van een nieuwe geboorte. In de graalvertelling verwijst het naar dat wat zuiver is en waar Parzival nog een weg in af te leggen heeft. De kleuren wit, rood en zwart zijn tevens de kleuren van het koninkrijk van Pelrapeire en Blanchefleur. Tegelijk zijn dit vanuit de oudheid ook de kleuren van de drievoudige Godin. Een ontmoeting met de kracht van de liefde en het vrouwelijk beginsel is nodig om Parzival weer bewust te maken van zijn queeste en hem de goede kant op te begeleiden. [3]

Geduld en balans
“Zowel zijn gedachten die uitgingen naar de Graal als de tekens die zo leken op de koningin vormden hem een wrede kwelling; de minne woog hem als lood. Verdriet en minne zijn in staat gebleken om het taaiste verstand te breken. En moet dat avontuur heten? ‘Pijn’ zouden ze beter genoemd kunnen worden die twee.(296)”[4]

Zo beschrijft Wolfram von Eschenbach kort daarna, met een zweem van bittere humor, de innerlijke nood die bij Parzival is ontstaan. Het maakt duidelijk dat het proces van in lijn komen met je innerlijk kompas en zielsbestemming geduld vereist en niet geforceerd kan worden. Pas wanneer de mens zich volkomen wijdt aan zijn eigen ontwikkeling, de innerlijke weg volgt, dan kan men tot bloei en wasdom komen in de uiterlijke wereld. Het is een samenspel en het zoeken en vinden van deze balans.

Het vrouwelijke beginsel
En terwijl het verhaal van Parzival traditioneel werd gebruikt om de zoektocht van het leven van mannen te illustreren, staan vrouwen voor dezelfde vraag: “Wanneer mag ik mijn zwaard neerleggen en tot mijn bestemming komen?”

En juist in deze graalvertelling leren we dat de balans, het evenwicht tussen onze innerlijke wereld en de uiterlijke weg die we te gaan hebben, de vereniging van ons vrouwelijke met ons mannelijke deel, dat zowel de vorm als de energie zorgt voor de noodzakelijke ruimte om onze levensenergie te laten stromen en ons leven invulling te geven.

Door Esther Vroklage-Hoek, voor Tekstbureau Blanche-Fleur, 25 augustus 2020

Download hier het artikel

[1] Kleiberg, Benita. (2006). Het graalmysterie van Parzival. Verborgen lichtader uit een ver verleden van haar bedekking ontdaan. Haarlem: Rozekruis Pers.

[2] Von Eschenbach, Wolfram (red. 2010) Parzival (1e druk) Zeist: Christofoor Uitgeverij.

[3] https://www.abedeverteller.nl/de-heilige-graal-en-de-vier-elementen/

[4] Von Eschenbach, Wolfram (red. 2010) Parzival (1e druk) Zeist: Christofoor Uitgeverij.

Auteur: Esther Hoek-Vroklage

Met woorden beschrijven wat overgebracht wil worden. Puzzelen, ordenen, herformuleren, schrappen, allemaal dingen waar ik goed in ben. Met liefde en geduld het verhaal uitschrijven dat verteld wil worden, daar word ik gelukkig van! Gelukkig word ik ook van wandelen met onze honden, lekker koken én eten met elkaar, chocolade van minstens 85% én een goed glas whisky.

Gerelateerde berichten

DOR in diepe lagen

25 april, 2021|

DOR in diepe lagen; menselijk ingrijpen met vérstrekkende gevolgen Giften van LOFAR, de grootste radiotelescoop ter wereld “We zouden ons bewust moeten zijn van iedere stap die ons met de aarde verbindt. We [...]