Op zoek naar waarheid en feiten? Kloppende informatie helpt bij het interpreteren van gebeurtenissen en het maken van goede keuzes. Gelukkig is er nog steeds onafhankelijke journalistiek met een moreel kompas. Op deze pagina vind je een selectie van betrouwbare nieuwsgaring gebaseerd op waarheid (parrhésia) en onverschrokken moed (thymos). Samen terug naar waarheid, dialoog en elkaar.

Hoofdredacteur en initiatiefnemer van de Andere Krant is Sander Compagner. Bijgevoegd een gesprek tussen hem en Sven Hulleman over de krant én over Onvoorzien Verbonden; opgenomen op 16 maart2021.

De Andere Krant is een initiatief vanuit de stichting KnowledgeMatters. Het doel is om het publieke debat te verbreden en de Andere Kant van het nieuws te tonen. De krant heeft geen winstoogmerk en wordt tegen de laagst mogelijke kosten gemaakt en verspreid. Op de website https://www.deanderekrant.nl/ zijn alle edities los te bestellen en is het mogelijk een abonnement af te sluiten.

Uitgeverij De Blauwe Tijger staat onder bezielende leiding van Tom Zwitser en bestaat ruim 8 jaar. De Uitgeverij richt zich op het Goede, het Ware en het Schone als fundament voor onze Europese cultuur. Alleen wie op zoek gaat naar de Blauwe Tijger is in staat de uitersten te zien, haar orde te ontwaren en goed en kwaad te herkennen. De Blauwe Tijger staat voor het geloof in de lente die het begin inluidt van een zoektocht die filosofische, literaire en culturele inzichten oplevert. Naast een uitgeverij produceert Blue Tiger Studio wekelijks meerdere video’s die sinds kort op een eigen kanaal te bekijken zijn: www.bluetube.studio/

Een zeer lezenswaardig boek dat vanaf 1 juni 2021 te koop is via De Blauwe Tijger is ‘Waar zijn wij? De epidemie als politiek’ door de Italiaanse filosoof Giorgio Agemben. De vertaling van zijn essays maakt het nu ook voor de Nederlandse lezer mogelijk op filosofisch niveau na te denken over de vooronderstellingen én gevolgen van het coronabeleid.
Dit boek is besproken tijdens het mediapanel op 4 juni j.l.

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC2020) heeft een tweede tussenrapportage in voorbereiding. Deze is nu al via De Blauwe Tijger te bestellen. In dit rapport zijn de ontluisterende agentenverhoren terug te lezen en doet de commissie aanbevelingen.

Gezond Verstand is een stichting zonder winstoogmerk en werkzaam in het algemeen belang en heeft tot doel kwalitatief goede en juiste berichtgeving over gebeurtenissen in Nederland, Europa en in de rest van de wereld te ondersteunen. Zij stimuleert goede onderzoeksjournalistiek en vraagt aandacht voor de persvrijheid en vrije meningsuiting. Tevens biedt zij een platform voor kennisvergaring.

Is een onafhankelijk tweewekelijks nieuwsblad met serieuze, kwalitatief hoogstaande journalistiek ter bevordering van een burgerschap met gezond verstand en staat onder leiding van hoofdredacteur Karel van Wolferen, emeritus-hoogleraar UVA en oud-correspondent van NRC.

Oprichter en hoofdredacteur van CafeWeltschmerz, Max von Kreyfelt in gesprek met de oude, wijze en zeldzaam scherpe journalist omdat het eerste nummer bij zowel de nationale media als politiek Den Haag tot veel onrust heeft geleid. Opgenomen op 31 oktober 2020.