Wat kan ik als tekstschrijver en redacteur concreet voor jou betekenen?

Vooraf heb je niet altijd duidelijk wat er precies op papier moet komen.
Soms zijn er al teksten of uitgeschreven ideeën, soms alleen een onderwerp of een grove schets.

De ene keer redigeer ik een complete scriptie, een andere keer herschrijf ik een brochure voor een training.
Dan weer bedenk ik nieuwe teksten voor iemands website, of digitaliseer ik bestaande teksten voor een e-book.

Je kunt het zo gek niet bedenken of taal komt van pas bij het overbrengen van informatie en het verbinden van mensen.
Vertel je wens, je idee, deel je notities of je complete verhaal.
Samen maken we duidelijke afspraken én schrijf ik wat jij bedoelt.

Schrijven van nieuwe teksten

Voor teksten over uiteenlopende onderwerpen kun je mij aan het schrijven zetten. En als het studie en (bronnen)onderzoek vraagt, dan maak ik dat vooraf duidelijk. Daarnaast stemmen we de bedoeling én vormgeving van het eindproduct af met behulp van het CCC-model. Tussendoor hou ik je op de hoogte en stuur (delen van) de concepttekst. Je kunt het dan rustig doorlezen, aanvullingen of wijzigingen doorgeven en zo beoordelen of je tevreden bent. En waar nodig pas ik de tekst aan.

Contentwriting

Dit is een veel gebruikt woord voor het schrijven van digitale teksten mét een extra element, namelijk het opbouwen van een lange termijn relatie met je doelgroepen en/of klanten. Je publiceert regelmatig relevante content die inspireert, informeert en zorgt voor interactie. Het is effectiever dan adverteren en al mogelijk met korte blogs, maar zeker ook met informatieve artikelen, e-nieuwsbrieven, e-books of whitepapers.
Het regelmatig aanbieden van waardevolle content via je website en/of social media kanalen is een arbeidsintensief proces. Heb je hiervoor te weinig tijd dan help ik je graag; samen lukt het zeker.

Notuleren

Tegenwoordig is het maken van notulen niet meer weg te denken uit het Nederlandse vergaderlandschap en organisaties huren daarom een externe notulist in. Dit is snel en voordelig en verlaagt de druk op het secretariaat. De deelnemers kunnen zich focussen op wat er wordt besproken en daarmee efficiënter te werk gaan. Een vaste notulist is vertrouwd met de materie, de discussiepunten en de deelnemers. Het resultaat is een beknopt verslag waar niet achteraf aan gesleuteld hoeft te worden. Goede verslaglegging van beleidskeuzes is het skelet van de organisatie. Juridisering vraagt om afspraken zwart-op-wit en transparante notulen zijn steeds meer een vereiste voor een goede bedrijfsvoering. Het notuleren van een dergelijk overleg op hoog niveau vereist daarom kennis en inzicht en gevoel voor verhoudingen.

Herschrijven van bestaande teksten

De tekst is in concept al geschreven, bijvoorbeeld een boek, (blog)artikel, scriptie of beleidsnotitie. Het is alleen kernachtig weergegeven, of het zijn losse aantekeningen die tot één geheel geschreven moeten worden. Het komt ook voor dat de bestaande tekst helemaal opnieuw opgezet moet worden, bijvoorbeeld omdat het niet geschikt is voor digitale doeleinden of ouderwets taalgebruik heeft. In al deze gevallen kun je met mij overleggen hoe jij het eindproduct wenst, waarna ik ermee aan de slag ga.

SEO

Search Engine Optimization, oftewel zoekmachineoptimalisatie. Online teksten vragen o.a. zoekwoorden en woordcombinaties waardoor jouw website beter gevonden wordt. Daarnaast is de opbouw van de tekst van belang en het toevoegen van interne en externe links (linkbuilding). Ook vraagt ‘de achterkant’ van jouw website de nodige aandacht. En als laatste is het belangrijk om regelmatig relevante ‘content’ te publiceren. Denk daarom ook eens aan het laten schrijven van lezenswaardige (blog)artikelen mét relevante zoekwoorden.

Redigeren

Redactie van teksten bestaat uit het nalopen van grammatica, spelling en zinsbouw én het verbeteren van inconsistenties, opmaakfouten en zinsconstructies. Ook pas ik woorden en/of zinnen aan, bijvoorbeeld naar meer eigentijds en consistent taalgebruik. De tekst is duidelijk opgefrist en prettig leesbaar, maar heeft de originele opbouw behouden. De Schrijfwijzer en het CCC-model zijn hierbij onmisbare hulpmiddelen.

Corrigeren

Als je een bestaande tekst gecorrigeerd wilt hebben, dan loop ik de grammatica, spelling en zinsbouw na. Ik vervang geen woorden en/of zinnen en doe voorstellen bij inconsistenties en voor een logische opbouw van de tekst. Het is vervolgens aan jou of je voorgestelde aanpassingen wilt doorvoeren. De tekst blijft dus echt jouw tekst, maar dan foutloos en prettig leesbaar. Regelmatig maak ik hierbij gebruik van handige websites met informatie over spelling en zinsbouw.

Digitaliseren

Soms heb je een handgeschreven of gedrukte tekst die je ook graag digitaal tot je beschikking wilt hebben. Het kan een tekst zijn met een bijzondere betekenis of een tekst die nog verder bewerkt en opgemaakt moet worden. Ik zet deze teksten om in een bestand in het tekstprogramma Word zodat deze bewerkbaar is in het Microsoft Officepakket. Ook de opmaak kan ik verzorgen, of dit nu in een bestaande huisstijl is of naar eigen ontwerp.

Informatieve Teksten

Artikelen, whitepapers, informatiebulletins of nieuwsberichten zijn bedoeld om informatie te delen, te helpen bij het maken van een beslissing én vaak ook om je te overtuigen. De grote uitdaging hierbij is om transparant te communiceren, ook over je gebruikte bronnen.

lees meer

Digitale Teksten

Dit zijn teksten toegespitst op leesbaarheid en vindbaarheid op het internet. Dus niet alleen bondig en overzichtelijk, maar ook eigentijds en voorzien van sleutelwoorden en woordcombinaties die voor potentiële lezers belangrijk zijn. Dit heet zoekmachine geoptimaliseerd, oftewel SEO!

lees meer

Zakelijke Teksten

Beleidsnotities, notulen, rapporten, jaarverslagen of algemene voorwaarden; het zijn allemaal teksten die beter gelezen worden als de informatie op een prettig leesbare wijze verwoord is en overzichtelijk gepresenteerd.

lees meer

Wervende Teksten

Brochures, uitnodigingen, advertorials, blogartikelen of persoonlijke profielteksten; dit heet ook wel copywriting. De kunst bij deze teksten is dat je doorgrondt wat de beoogde lezer wil bereiken en dit weet om te zetten naar pakkende taal die tot actie aanzet.

lees meer

Honorarium

Dit is afhankelijk van een aantal factoren en dus altijd maatwerk. Zaken die meespelen zijn de complexiteit van de opdracht, gevraagde creativiteit en voorbereidend onderzoek, de frequentie van onze samenwerking, gewenste deadlines en jouw portemonnee of het budget van de organisatie.

Het honorarium, de tegenprestatie voor mijn diensten in de vorm van een ‘ereloon’, ligt tussen de €35 en €65 per uur, afhankelijk van bovenstaande factoren. In de meeste gevallen spreken we samen een vast honorarium per project af.

Contactformulier

  Af en toe achterom kijken in dankbaarheid is een mooie gewoonte

  “Er zijn mensen die als ze gaan sterven een bucketlist hebben van wat ze nog willen doen.
  Daar zit het gevaar in dat het lijkt alsof je tot nu toe niets gedaan hebt wat je eigenlijk had gewild.

  En als je niet oppast, valt de vervulling van je laatste wens ook tegen
  en heb je nooit gedaan wat je eigenlijk had willen doen.

  Op die eenrichtingsweg naar een onvervuld leven hoef je niet te zitten.

  Veel mooier is het om terug te kijken naar wat er allemaal voor moois uit je handen is gekomen.

  Ga zo nu en dan even op een stoel zitten en maak een omgekeerde bucketlist:
  toen ik bijvoorbeeld tiener was, heb ik een konijnenhokje in elkaar getimmerd.”

  René Gude (1957 – 2015) uit Zinvolle volzinnen

  Meer citaten vind je hier