augustus 2021

Krijgerschap

“Het pad van onbevreesdheid houdt verband met wat we nu doen, vandaag, in plaats van met iets theoretisch, of met wachten op een vingerwijzing van iemand anders.
De fundamentele visie van krijgerschap is dat er in iedereen goedheid is. We zijn allemaal goed in onszelf. We hebben dus onze eigen krijgergemeenschap in ons lichaam. We hebben al alles wat we nodig hebben om de reis te maken. Waar het om gaat, is dat je een opgewekte leefsituatie kunt creëren, hoe je omgeving er ook uitziet. In de krijgerwereld word je op eigen kracht de koning of koningin van je rijk. Dit gaat het idee van goed of slecht te boven.

Iets wat waardevol, heilzaam en gezond is, bestaat in ons allen. Een dergelijke goedheid is synoniem met moed. Eén van de werktuigen die de krijger op zijn pad ontwikkelt is onderscheidend gewaarzijn. Dit maakt het mogelijk om nauwkeurig de vijand te kunnen waarnemen.
Een vijand is iemand die ultieme zelfzuchtigheid, of ego doorgeeft en bevordert. Deze mensen bevorderen fundamentele slechtheid in plaats van fundamentele goedheid.
De krijger is iemand die dapper genoeg is om vredig in deze wereld te leven.”

– Chögyam Trungpa (delen uit het boek Glimlach naar angst)

HARTSGESTELDHEID – juli 2021

“Naarmate de ware kracht

van de mens groeit en

zijn aanwezigheid zich verruimt,

wordt de weg die hij kan volgen smaller.

Tot hij tenslotte niet meer kiest,

maar uitsluitend en volledig

datgene doet wat hij moet doen.”

Ursula K. Le Guin

juni 2021 – ONVOORWAARDELIJK

‘Vriendschap wordt geboren op het moment wanneer de ene mens
tot de ander zegt; “Wat! Jij ook? Ik dacht dat ik de enige was…”‘

– C.S. Lewis

 

Verbinding

‘Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen
wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen,
kunnen geven en ontvangen zonder oordeel,

en steun en kracht ontlenen aan de relatie.’


– Brené Brown

mei 2021

De Weg van Innerlijke vrijheid

“De zoektocht begon duizenden jaren geleden en mensen zijn nog steeds op zoek naar het paradijs dat we kwijtraakten. We zoeken naar de manier waarop we gewend waren te leven voordat we in onwaarheden gingen geloven. Authentiek, waarachtig, liefdevol, vreugdevol.
De waarheid is dat we op zoek zijn naar ons Zelf.”
Uit: The Voice of Knowledge(2004), blz. 11 door Don Miguel Ruiz

“Er zijn slechts twee opties, twee paden naar de toekomst.
Twee opties betekent dat er een alternatief is.
Een alternatief betekent een keuze.
De keuze negeren is ook een keuze.
Alles willen en dus kiezen voor allebei is geen optie,
want de paden gaan in tegenovergestelde richting.

Enerzijds is er de keuze om de ingeslagen weg te vervolgen, de weg van de neerwaartse spiraal van onwetendheid die ons, ongeacht hoeveel macht we verzamelen in de vorm van academische graden, materiële zaken, status en roem, niet gelukkig zal maken. Dit is de keuze om door te gaan op het pad van ontkenning, waarop gevoelens van waardeloosheid, machteloosheid, gebrek aan liefde en destructieve overtuigingen permanent dat wat we willen bereiken in de buitenwereld, blijven saboteren. Dit is de keuze voor identificatie met ons ego zonder ons te realiseren wie we als mens in essentie zijn, waardoor we nog meer rampen kunnen verwachten en ons trauma nog erger zal worden, met het reële risico om net als verslaafden steeds verder vast te geraken in een vicieuze cirkel.

Anderzijds is er de keuze voor het pad van de innerlijke reis door onze blik naar binnen te richten, de keuze om het spirituele pad op te gaan. In dit kader verwijst het begrip ‘spiritualiteit’ naar het streven om de verantwoordelijkheid op ons te nemen om een heel persoon te worden. Het is de keuze om ons te identificeren met wie we in essentie zijn en dat te doen wat nodig is om het trauma te helen en de dynamische balans tussen ons mannelijke, fysieke, sterfelijke zelf en ons vrouwelijke, niet-fysieke, onsterfelijke Zelf te herstellen, zodat we opnieuw in onze kracht kunnen gaan staan en uiteindelijk beschikken over een onbegrensd potentieel.”

Uit: Samenlevingen in Balans. Naar een toekomst in harmonie met de universele wetten (2014), blz. 255-256 door Marja de Vries / http://www.marjadevries.nl/

april 2021

Twee keer een weg terug naar heelheid


“Ik heb ontdekt dat wetenschap uiteindelijk slechts een metafoor is voor natuur. Niet de natuur zelf. Het is een metafoor die de oude verhalen over de hemel en de goden heeft vervangen. We proberen niet meer de god van de donder te sussen – we kunnen nu verklaren hoe lagedrukgebieden stormen veroorzaken, maar ondertussen staan we niet meer stil bij het mysterie van de schepping en verbazen we ons er niet meer over. We weten waarom bijen aangetrokken worden tot bloemen, maar we vergeten de geur van de rozen op te snuiven
of als de leliën des velds te zijn…”

Daniel Villoldo – Afdalen in je ziel

 

 

 

“Menselijke wezens zijn deel van een geheel, door ons universum genoemd, een deel dat begrensd is door ruimte en tijd.

We ervaren onszelf, door onze gedachten en gevoelens, als afgescheiden van de rest – een soort van optische misleiding van het bewustzijn.

Deze misleiding is een gevangenis voor ons, beperkt ons tot onze persoonlijke verlangens en tot het tonen van liefde en aandacht voor enkele personen die het dichtst bij ons taan.
Het is onze taak om onszelf te bevrijden uit deze gevangenis door onze cirkels van mededogen te verruimen, door alle levende wezens te omarmen, alsmede het geheel van de natuur in al zijn schoonheid.”
Albert Einstein

maart 2021 Een inkijkje in Thymos – het derde deel van de ziel

“Wanneer je de volledige verantwoordelijkheid voor je leven op je neemt,
kun je volledig mens worden;
wanneer je mens wordt, ontdek je wellicht wat het betekent om een krijger te zijn.”
Dan Millman in De weg van de vreedzame krijger

“Jij en ik zijn geroepen tot een strijd die zo oud is als de mensheid en net zo belangrijk is als
onze volgende ademhaling. Het is wellicht de enig nobele strijd, want het gaat er niet om dat we doden,
land veroveren, de rol van de agressor spelen, of een volk overheersen.
Het gaat er zelfs niet om dat we sterker worden en persoonlijke grenzen en emotionele ruimte moeten verdedigen.
De strijd waartoe wij geroepen zijn is veeleer de slag om persoonlijke innerlijke vrijheid, spiritueel welzijn, liefde,
goedheid en persoonlijke groei. Het is de strijd voor het welzijn van onze geest en de genezing van onze ziel.
Het is de strijd voor spiritualiteit, een strijd die ons én de wereld blijvende vrede kan brengen.”
Grant Schnarr in De kunst van het Spiritueel Oorlogvoeren, blz. 11

“Maak er een gewoonte van zorgvuldig te luisteren naar wat anderen vertellen en kruip, voor zover mogelijk, in de geest van de ander.”
Marcus Aurelius (121 – 180)

“Het is buitengewoon moeilijk om onze opvoeding, onze vooroordelen, onze neigingen, onze weerstand opzij te zetten en dan boven de woordelijke uitdrukking uit te komen, teneinde zo te luisteren, dat wij onmiddellijk begrijpen.”
Krishnamurti (1895 – 1986)

“En dan luisteren, overal luisteren, tot op de grond der dingen luisteren.”
Etty (Esther)Hillesum (1914 – 1943) – 8 maart 1942

januari 2021

Blijf met elkaar in gesprek, juist als meningen verschillen

“Waar het in de politiek van vandaag de dag vooral gaat om belangenbehartiging en verdeling van gelden, gaat het bij ‘het politieke’ om de uitdrukking van meningen, inzichten en opinies. Die geven richting aan het gesprek over de wereld en brengen die wereld telkens opnieuw tot stand. De wereld ontstaat feitelijk pas als zij door mensen tot voorwerp van gesprek wordt gemaakt. Vandaar dat Hannah Arendt de wereld ook als een inter homines esse omschreef. De wereld ligt ‘tussen de mensen’ en is tevens datgene wat mensen buiten de oikos (privéleven, red.) met elkaar verbindt. Als de mensen zich van de wereld afkeren en zich alleen nog maar om hun privébelangen bekommeren, dan gaat die wereld teloor: ‘De wereld wordt pas menselijk als we haar onder gelijken bespreken. Als ze geen voorwerp van gesprek is, of als we ons rond een enkele mening moeten verenigen, verdwijnt de wereld die alleen in meervoud gestalte kan krijgen.’ Aldus Hannah Arendt.”
Uit Kairos Een nieuwe bevlogenheid, blz. 160, Joke J. Hermsen.

december 2020

Ode aan onze scheppingskracht
“Het genie van het hart dat al het luidruchtige en zelfvoldane doet verstommen en leert luisteren, dat ruwe zielen gladstrijkt en hun een nieuw verlangen geeft: stil te liggen als een spiegel, zodat de diepe hemel zich in hen spiegelen kan;

Het genie van het hart dat de lompe en overijlde hand aarzelen en zwierig grijpen leert; dat de verborgen druppel goedheid en zoete geest onder het dikke, troebele ijs vermoedt en een wichelroede is voor iedere goudkorrel die lang in kerkers van slijk
en zand verborgen heeft gelegen;

Het genie van het hart, na wiens aanraking ieder rijker weggaat, niet begenadigd en verrast, niet als door een vreemd goed verblijd en bedrukt, maar rijker aan zichzelf, nieuwer voor zichzelf dan tevoren, opengebroken, door een dooiwind aangetast
en uitgevorst, onzekerder misschien, tederder, breekbaarder, gebrokener, maar vol schone verwachtingen
die nog geen naam hebben, vol nieuwe willen en stromen, vol nieuwe verontwaardigingen en tegenstromen.”
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 – 1900) Uit Voorbij goed en kwaad

Willen wij voorbij goed en kwaad kijken? Onverdeeld luisteren met een open hart? De mens Nietzsche was en wordt omringd door controverse. En dat wat hij geschreven heeft, wordt daarom vaak gelezen met een vooringenomen blik. Nietzsche deed al schrijvend en fanatiek wandelend een uiterste poging voorbij de dualiteit te geraken en daarmee terug te keren naar binnen, naar het hart, naar
overgave en eenheid. Bovenstaande parel is geschreven als een ode aan Dionysos Iacchus, ook wel het geestelijk beginsel dat in staat is
om in ons een verlangen tot stilworden en ontvankelijkheid op te roepen. Vandaaruit zijn wij in staat het leven op aarde waarlijk lief te hebben. En alles in ons leven aan te zien vanuit heelheid en daarmee alles per definitie te helen, te herscheppen. (Bron)

november 2020

“Een boek wordt gemaakt van een boom.
Het is een samenvoeging van platte, flexibele delen, bedrukt met tekens in een donker pigment. Maar één blik is genoeg om de stem van iemand te horen, misschien iemand die al duizend jaar dood is.
Doorheen de eeuwen spreekt de schrijver, helder en zacht, in je hoofd, en tegen jou alleen. Schrijven is wellicht de grootste menselijke uitvinding.
Een schrijver bindt mensen, bewoners van diverse periodes, die elkaar nooit zullen leren kennen.
Boeken breken de ketenen van de tijd en bewijzen dat mensen magie kunnen creëren.”
Carl Sagan

oktober 2020

“Onderwijs is het punt waarop we beslissen of we de wereld genoeg liefhebben
om er verantwoordelijkheid voor te nemen,
en op dezelfde manier haar te redden van de ondergang die zonder vernieuwing,
behalve de komst van het nieuwe en de jonge, onvermijdelijk zou zijn.
En onderwijs is ook waar we beslissen of we genoeg van onze kinderen houden
om ze niet uit onze wereld te verdrijven en ze aan hun lot over te laten,
noch ze de kans te ontnemen om iets nieuws te ondernemen, iets dat wij niet hebben voorzien,
maar ze voor te bereiden op de taak om onze ​​gemeenschappelijke wereld te vernieuwen.”
Hannah Arendt (1906-1975)