Wanneer is tekst van toegevoegde waarde?

En wat heeft transparantie hier mee van doen?

Het delen van informatie krijgt meerwaarde wanneer deze belangrijk en betekenisvol is voor de lezer. De inhoud van de tekst voegt iets toe. En daarmee is het lezen van dergelijke teksten een positieve en prettige ervaring. Gedachten worden geactiveerd, stukjes kennis worden met elkaar verbonden, de visie op een bepaald onderwerp wordt breder en nieuwsgierigheid wordt bevredigd.

Het schrijven van informatieve teksten vraagt inlevingsvermogen in de lezer. Welke informatie is van belang? Wat wil de lezer weten over het onderwerp? Wanneer krijgt de tekst betekenis voor de lezer?

Feitelijkheid wel zo objectief?

Informatieve teksten veronderstellen feitelijkheden. Echter, wie deze feiten heeft waargenomen en verzameld, bepaalt hoe ze worden beschreven. De ordening, de woordkeus, gebruikte bronnen en een eventuele conclusie, al deze onderdelen kleuren een tekst.

Het delen van informatie is vaak bedoeld om lezers te beïnvloeden. Dit is niet per definitie verkeerd, maar wel van belang om rekening mee te houden bij de doelbepaling én het schrijven van de tekst. Transparantie is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Tekst als verbindende schakel

Het klinkt wellicht een beetje gek, maar informatieve teksten zijn veel effectiever dan advertenties wanneer je een langetermijnrelatie met je lezers wilt opbouwen. Doordat de tekst mensen tot nadenken stelt en hun kennis vermeerdert, komt er een positieve verbinding tot stand. En vaak zorgen informatieve teksten ook voor meer interactie. Er worden aanvullende vragen gesteld of lezers willen op een andere manier bijdragen, diensten of producten afnemen of samenwerken. Daarom is het goed jezelf af te vragen hoe jij en/of je organisatie zich wil verbinden met de doelgroepen.

Bondigheid altijd troef?

‘Cut the crap’ of ‘less is more’ zijn zo wat statements die ik bij collega-tekstschrijvers voorbij zie komen.
Los van mijn persoonlijke mening over het gebruik van allerlei Engelse termen; het klopt wel. “Schrijven is het wegkappen en wegsnijden van overbodige delen,” volgens Herman Brusselmans.
Maar, je voelde het al aankomen, dit geldt niet altijd en overal.
Tekst is meer dan kort en bondig. Soms heeft een boodschap meer nodig dan het minst mogelijk aantal woorden.
Wanneer je op zoek bent naar maatwerk én teksten die meerdere lagen kan bevatten, dan weet je me te vinden.

Ieder zijn vak

Het regelmatig delen van waardevolle informatie is een arbeidsintensief proces. Of dit nu door middel van een e-nieuwsbrief, informatiebulletin, advertorial, een essayreeks, een serie whitepapers of meerdere (blog)artikelen is; het kost tijd.
Laat jij het schrijven van verbindende teksten met betekenis liever over aan een professionele tekstschrijver, dan help ik je graag.

Diensten

Welke diensten bied ik vanuit mijn tekstbureau?

Bij mij kun je terecht voor het laten schrijven van nieuwe teksten, het herschrijven van bestaande teksten, het redigeren of corrigeren van teksten en het digitaliseren van gedrukte of geschreven teksten. Benieuwd wat deze diensten precies inhouden én wat het onderscheid is?

LEES MEER

Contactformulier

    Honorarium

    Dit is afhankelijk van een aantal factoren en dus altijd maatwerk. Zaken die meespelen zijn de complexiteit van de opdracht, gevraagde creativiteit en voorbereidend onderzoek, de frequentie van onze samenwerking, gewenste deadlines en jouw portemonnee of het budget van de organisatie.

    Het honorarium, de tegenprestatie voor mijn diensten in de vorm van een ‘ereloon’, ligt tussen de €35 en €65 per uur, afhankelijk van bovenstaande factoren. In de meeste gevallen spreken we samen een vast honorarium per project af.