De Dag van de Koekoek

Hoe wij tijdens een dag giften een bijzonder cadeau ontvingen

“Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven;
wees dus bedachtzaam als slangen en argeloos als duiven.”

Mattheüs 10:16

23 mei 2021 – Op Hemelvaartsdag heeft een groepje gifters op twee toeristische trekpleisters de levensenergie hersteld. Dit blijken verzamelplaatsen van DOR te zijn. Op wonderbaarlijke wijze werd deze dag omlijst door de roep van de koekoek.

koekoek symbool parasiteren

Fotograaf Kees van der Klauw

Het giften van drukbezochte pleisterplaatsen ligt misschien niet zo voor de hand. Want wat kan er nu mis zijn met plekken waar zoveel mensen voor hun ontspanning naar toe gaan? Maar vaak blijkt onder de dunne vernislaag van ons opgepoetste verleden, een compleet andere bedoeling schuil te gaan.

Verzamelplaatsen van DOR
In ons land zijn allerlei bezienswaardige plekken met een bijzondere geschiedenis. Dit zijn vaak toeristische trekpleisters die tijdens een ‘dagje uit’ worden aangedaan. Onder het mom dat het goed is iets over de vaderlandse geschiedenis te ontdekken, wandelen we nietsvermoedend een gebied binnen waar alle levensenergie is gecorrumpeerd. En zonder het te beseffen, krijgt ons energieveld en daarmee ook ons immuunsysteem een flinke optater te verduren.

Levende wezens zijn namelijk niet gemaakt om zich lang op te houden op plekken waar DOR (Deadly ORgone) overheerst. Als we ons niet bewust zijn wat dergelijke locaties met ons energielichaam doen, lopen we op zijn minst vermoeidheids- of hoofdpijnklachten op. Begeven we ons vaak of lang op plekken met DOR, dan stapelt het effect zich op en ontwikkel je ziekteverschijnselen. Het lichaam is de negatieve energie aan het opschonen en dit uit zich vaak in griepachtige klachten. Het genezingsproces is in volle gang.

Angst & Trauma
Een voor de hand liggende plek waar veel DOR heerst is Kamp Westerbork. Iedereen kan zich indenken dat een dergelijke plek veel angst en trauma heeft gekend. En niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er hebben ook jaren daarna Molukse gezinnen hutjemutje op elkaar geleefd in de barakken. Dezelfde schamele huisvesting als waar daarvoor veelal Joodse mannen, vrouwen en kinderen opgesloten hebben gezeten. Traumalaag op traumalaag heeft zich op die manier kunnen opstapelen en dit blokkeert al heel lang alle levensenergie.

We starten dus nabij Hooghalen en parkeren de auto bij het herinneringscentrum. Het zonnetje schijnt uitnodigend als wij richting het kamp wandelen. In het bos worden we vergezeld door vogelgezang en de herhaaldelijke roep van de koekoek.

Even iets meer over de koekoek; hij blijkt namelijk een schaamteloze parasiet
De koekoek is een prachtige vogel om te zien en lijkt sprekend op een sperwer. Hij imiteert ook de roep van deze roofvogel om aanstaande pleegouders voor enige tijd van het beoogde nest te verjagen. Zodra dit lukt, legt de koekoek snel een ei naast de al gelegde eieren en laat het broeden en voeden over aan de zorgzame heggemus, graspieper, rietgors of kwikstaart.

En het wordt nog gekker. Want zodra de eieren zijn uitgekomen, heeft het koekoeksjong een voordeel: het is groter dan zijn nestgenoten. En het eerste dat het kuiken doet is eventueel nog niet uitgekomen eieren uit het nest werken. Zijn er al broertjes of zusjes, dan worden die ook zonder pardon over de rand geduwd alwaar ze onder de boom een vroegtijdige dood vinden.

wrede herinnering

Waarom bewaren?
Terug naar het verslag van de dag; over het kampterrein en langs het kunstmatig geconserveerde huis van de kamp-commandant, lopen nietsvermoedende groepjes dagjesmensen.

Zelf kan ik nauwelijks naar het huis kijken. Het doet aan als een perverse steunverklaring aan het leugenachtige, dictatoriale en destructieve regime in die periode van onze geschiedenis. Waarom zou je een huis waarin een wrede representant van dit bewind heeft gewoond, willen bewaren? Uiterlijk leek het alsof Albert Gemmeker met de gevangenen begaan was. Hij gaf ze vrijheden zoals sportbeoefening, zodat er orde en regelmaat heerste. Nietsvermoedend en gehoorzaam lieten de mensen zich massaal op transport zetten in de waan dat ze elders te werk werden gesteld. Daarvoor hadden ze immers iedere dag getraind.

Ter plekke afstemmen
Een aantal jaren geleden heeft een groepje Duitse etheric warriors de nabij gelegen rij telescopen al gegift en we merken dat daar niets nodig is. We ervaren echter wel zware energie richting het eind van het kampterrein. We ontdekken dat daar een nationaal monument is neergezet en wel exact op de plek waar tijdens de oorlog de spoorlijn eindigde. Op die plek werden mensen ingeladen als vee en op transport gezet naar de vernietigingskampen in het oosten. We lezen ter plekke dat de muur van Drentse zwerfkeien die het monument markeert, de naam schedelplaats heeft gekregen.

Intuïtief handelen
Je begrijpt dat we rondom dit monument towerbusters (TB’s), koperen buizen en holy hand grenades (HHG’s) ingraven. En deze procedure herhaalt zich vervolgens op andere locaties op het kampterrein. Net zolang totdat de atmosfeer zienderogen opklaart en het contrast tussen licht en schaduw zich scherper begint af te tekenen. Als kinderen zo blij wandelen we terug door het bos en vinden nog een aantal ‘typische plekken’ op ons pad waar we het één en ander ingraven.

Wat meer achtergrond over levensenergie; parasiteren op alle niveaus
De aarde is één groot energieveld waarbij er over de aarde een netwerk ligt van natuurlijke elektromagnetische lijnen, ook wel leylijnen genoemd. Deze lijnen zijn er om alle leven in balans te houden ter opbouw van ons allemaal. De aarde en de mens zijn gevormd om in twee-eenheid te floreren.
aarde grid leylijnen krachtplaatsen

Echter, wanneer je deze lijnen oneigenlijk ‘in bezit neemt’, net zoals de vermomde koekoek het nest van een hardwerkende vogel confisqueert door er een ei in te leggen, dan verstoor je op zijn minst de natuurlijke levenscyclus, de onmisbare levensenergie en het levengevende netwerk van de aarde.

Zo boven, zo beneden
Dit mechanisme vind je ook in het intermenselijk verkeer. Want zoals een psychopaat de levensenergie van zijn empathische prooi(en) nodig heeft om te overleven en daarmee het slachtoffer volledig uitput met soms de dood tot gevolg, zo is er ook een groep ‘mensen’ die niet terugdeinst alle levensenergie van onze aarde te stelen en te vervormen, net zolang totdat er geen leven meer mogelijk is.

Ditzelfde zie je ook terug bij de dynamiek tussen pleegouders en koekoeksjong. Zodra de koekoek volwassen genoeg is en uitvliegt, laat het zijn hoeders in totale uitputting achter. Het broedseizoen is verloren en soms sterven de vogeltjes zelfs.

Occult knooppunt
Een andere belangrijke plek in ons land waar men zich een knooppunt van levensenergie heeft toegeëigend en dit vervolgens misbruikt voor dood en verderf, is Fort Bourtange. Volgens de officiële lezing gaf Willem van Oranje in 1580 tijdens de tachtigjarige oorlog opdracht om op een zandrug (tange) in het Bourtangermoeras een fort aan te leggen. Hiermee kon men de voedselbevoorrading van Groningen saboteren en de stad die door verraad in Spaanse handen was gevallen, isoleren.

Dit zeer pittoresk aandoend toeristische stadje is in werkelijkheid een occult knooppunt. Het hart heeft de vorm van een pentagram. Onder dit artikel zijn ter verduidelijking twee filmpjes toegevoegd van Geof Lewis. Dit is een Australische waarheidszoeker die de moeite heeft genomen rechte lijnen over de aarde te trekken vanuit één van de lijnen van het pentagram van Bourtange. Verbaas je over de locaties waar deze lijnen verbinding mee maken. Dit zal je zeker tot nadenken stemmen.

Door lijnen verbonden
Zelf heb ik ook een poging gewaagd wat lijnen te trekken met behulp van Google Earth.
Ik kwam tot de schokkende conclusie dat er door het hart van de vijfpuntige ster van Bourtange een rechte lijn door het midden van de superterp van LOFAR loopt. Ook loopt er een rechte lijn door de 14 telescopen ten zuiden van Kamp Westerbork exact door het hart van LOFAR. Deze drie locaties zijn blijkbaar met elkaar verbonden via het midden van het hart van de superterp. En omdat we LOFAR eerder al hebben gegift, Kamp Westerbork deze ochtend is hersteld, is Fort Bourtange nu aan de beurt.

Giftverzoek
Onderweg naar Fort Bourtange komen we ook door Stadskanaal. Helaas kunnen we niet stoppen om te giften, maar we schrikken van de grijze sluier en bedrukte stemming die over deze plaats ligt. Is er iemand in de buurt van Stadskanaal die zich geroepen voelt om daar een aantal plekken te giften? Het betreft sowieso een aantal zendmasten, de watertoren en nog wat markante plekken zoals een rode stalen constructie bij een brandweerkazerne die verdacht veel lijkt op een schorpioenenstaart.

Tweede stop
Aangekomen bij Bourtange parkeren we aan de zuidzijde van het fort en we zijn de auto nog niet uit of we horen een helder: “Koekoek, koekoek, koekoek”. Met volle tassen lopen we, nog wat onder de indruk van deze synchroniciteit, via de Munsterse Poort ons doelwit binnen. Daar worden we bijna feestelijk begroet door drie boerenzwaluwen die vrolijk spelend voor over onze hoofden scheren. In korte tijd doorkruizen we het vestingstadje waar veel dagjesmensen op terrasjes zijn neergestreken. Na veel enthousiaste worpen richting gracht en ander water en wat gerichte begraafacties, zijn onze rugzakken heel snel leeg. Moe maar zeer voldaan keren we na een laatste stop en gift bij de begraafplaats, huiswaarts.

Inspiratie & Actie
Heeft dit verslag van een giftdag je geïnspireerd en wil je meer weten over orgonite, dan kun je verder lezen in deze pdf. Deze is gemakkelijk te downloaden en staat vol met informatie en praktische tips. We zijn ook bezig een webshop in te richten zodat je niet meer in het buitenland betrouwbaar en werkzaam orgonite hoeft te bestellen. Fransisco van orgonita.eu maakt het uiteraard nog steeds graag voor je. Voor werkzaam orgonite van eigen bodem, kun je hier alvast een kijkje nemen: orgonisleven.nl

Geof Lewis – eerste filmpje over Bourtange d.d. 17-08-2014:

Geof Lewis – tweede filmpje over Bourtange d.d. 12-06-2017:

Auteur: Esther Hoek-Vroklage

Met woorden beschrijven wat overgebracht wil worden. Puzzelen, ordenen, herformuleren, schrappen, allemaal dingen waar ik goed in ben. Met liefde en geduld het verhaal uitschrijven dat verteld wil worden, daar word ik gelukkig van! Gelukkig word ik ook van wandelen met onze honden, lekker koken én eten met elkaar, chocolade van minstens 85% én een goed glas whisky.

Gerelateerde berichten

DOR in diepe lagen

25 april, 2021|

DOR in diepe lagen; menselijk ingrijpen met vérstrekkende gevolgen Giften van LOFAR, de grootste radiotelescoop ter wereld “We zouden ons bewust moeten zijn van iedere stap die ons met de aarde verbindt. We [...]