Privacyverklaring

Tekstbureau Blanche-Fleur

Vanuit Tekstbureau Blanche-Fleur, gevestigd aan de Meerkoet 56, 7423 CL te Deventer ben ik, Esther Vroklage-Hoek verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt omdat je gebruik maakt van mijn diensten, omdat je deze gegevens telefonisch, in een gesprek of in het mail of ander digitaal verkeer aan mij hebt verstrekt.

De algemene persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:
* voor- en achternaam
* initialen van geboortenaam
* geslacht
* geboortedatum
* adresgegevens
* telefoonnummer(s)
* e-mailadres
* naam van de (eventuele) organisatie en/of jouw bedrijfsnaam
* (eventueel) factuuradres
* (eventuele) contactpersonen.

De bijzondere persoonsgegevens die voor zover nodig, worden verwerkt zijn:
* burgerservicenummer (BSN)
* btw-nummer
* nummer kamer van koophandel.

Binnen Tekstbureau Blanche-Fleur verwerk ik deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is;
* huisbezoeken of bezoeken aan jouw organisatie af te kunnen leggen en diensten bij jou af te leveren en/of uit te voeren;
* jouw betalingen te kunnen verwerken;
* de aangiftes voor de belastingdienst te kunnen verwerken.

Binnen Tekstbureau Blanche-Fleur bewaar ik jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je de gegevens hebt verstrekt.

De wettelijke bewaartermijn van financiële gegevens is zeven jaar ten behoeve van de belastingdienst.

Voor persoonlijke gegevens binnen een overeenkomst van opdracht volg ik binnen Tekstbureau Blanche-Fleur de richtlijn van twee jaar na afsluiting van de dienstverlening. Direct na afsluiting, doch uiterlijk binnen een maand, worden de persoonsgegevens zoals schriftelijke afspraken en andere relevante formulieren in een (digitaal) dossier verzameld, van een dossiernummer voorzien en vervolgens gearchiveerd op nummer en bewaard op een externe harde schijf, bewaard in een kluis. Na twee jaar worden de digitale dossiers door een externe partij gespecialiseerd in digitale data-vernietiging, vernietigd. Eventuele persoonlijke gegevens op papier worden direct naar afsluiting vernietigd.

Vanuit Tekstbureau Blanche-Fleur geef ik jouw gegevens niet aan derden en hou ik mij aan de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in de Leveringsafspraken, Artikel 9. Indien het wettelijk verplicht is dat ik vanuit Tekstbureau Blanche-Fleur gegevens met derden moet delen, dan zal ik jou daarvan van te voren op de hoogte brengen. Dit gebeurt op een wijze in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor de inrichting van Tekstbureau Blanche-Fleur heb ik gekozen voor een hostingpartij die gekwalificeerd is de privacy binnen Blanche-Fleur, de bijbehorende website en diens bezoekers en klanten te beschermen. https://www.antagonist.nl/downloads/informatiebeveiligingsbeleid

De website maakt verder gebruik van beveiligde verbindingen (SSL: Secure Socket Layer). Daarmee wordt alle informatie die jij eventueel op de website achterlaat afgeschermd.
Binnen Tekstbureau Blanche-Fleur heb ik gekozen om de website alleen functionele cookies mee te geven en dat betekent dat er nergens persoonsgegevens van bezoekers van de website worden opgeslagen. Ook Google Analytics is zo ingesteld dat gedragingen van bezoekers zijn uitgeschakeld (zoals o.a. het anonimiseren van IP-adressen). Hiervoor heb ik een bewerkersovereenkomst met Google Analytics (Google). Google heb ik geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn leidraad geweest.

Op de webpagina’s van Tekstbureau Blanche-Fleur bevinden zich links naar externe websites. Ondanks dat ik daarbij zorgvuldigheid betracht, ben ik niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (mits dat niet strijdig is met de wettelijke verplichtingen). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens binnen Tekstbureau Blanche-Fleur.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik binnen Tekstbureau Blanche-Fleur over jou beschik, naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie/scan van jouw identiteitsbewijs met je verzoek mee zodat zeker is dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie/scan je pasfoto, paspoortnummer en BSN-nummer onleesbaar. Dit is ter bescherming van je privacy.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens bespreken met mij of sturen naar info@tekstbureaublanche-fleur.nl. Je ontvangt binnen vier weken een reactie op je verzoek.

Ben je toch niet tevreden met de manier waarop ik ben omgegaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Als professional en eigenaar van Tekstbureau Blanche-Fleur neem ik de bescherming van jouw gegevens serieus en heb ik passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@tekstbureaublanche-fleur.nl

Ik behoud mij het recht voor de privacyverklaring van Tekstbureau Blanche-Fleur aan te passen. Wijzigingen zal ik op de website publiceren. De datum van de laatste wijziging wordt vermeld in de voettekst.

Deventer, 13-11-2020