DOR in diepe lagen

DOR in diepe lagen; menselijk ingrijpen met vérstrekkende gevolgen [...]